Usluge koje se pružaju belgijskim kompanijama

Pružamo Vam podrušku tokom celokupnog procesa širenja na srpsko tržište.

Belgrade

© B. Jovanovic

Podrška koju pružamo je javna usluga koja može biti u različitim oblicima:
  • Pružanje informacija o lokalnom tržištu;
  • Pronalaženje lokalnog partnera (agenta, distributera, uvoznika itd);
  • Pomoć prilikom organizovanja vaših poslovnih  putovanja I sastanaka;
  • Pomaganje prilikom osnivanja ogranka i predstavništva;
  • Obaveštavanje o nepodobnosti lokalnih kompanija;
  • Pomaganje prilikom  sajmova I izložbi;
  • Olakšavanje kontakata s lokalnim vlastima;
  • Organizovanje poslovnih događaja u cilju podrške belgijskim izvoznicima;
  • Obezbedjivanje opremljene kancelarije i usluga prijema tokom ograničenog; perioda, prilikom vaših prvih koraka na srpskom tržištu.

Kontakt dani u Briselu

Svake godine naši ekonomski I trgovinski atašei dolaze u Brisel na B2B sastanke s privrednicima tokom Kontakt dana. Ovo je odlična prilika za razvoj vašeg izvoznog projekta. 
 
Ako želite da zakažete sastanak, molimo vas da se registrujete online.

Vaši savetnici u Briselu

Ako ste kompanija locirana u Briselu, predlažemo vam da stupite u kontakt s timom naših savetnika u Briselu. Svaki savetnik je odgovoran za nekoliko sektora I može Vam dati savet na koja tržišta da se usmerite I koje aktivnosti će u skorijoj budućnosti biti organizovane, a vezane su za vaš domen aktivnosti.