O nama

Embassy
Dobro došli na sajt ekonomskog i trgovinskog predstavništva za regione glavnog grada Brisela, Valonije i Flandrije u Srbiji.
 
Naše kancelarije se nalaze u centru Beograda.
 
Naša misija je da podržimo belgijske kompanije koje posluju ili žele da ostvare poslovnu saradnju u Srbiji i Crnoj Gori , kao i srpske i crnogorske kompanije koje žele da posluju u Belgiji ili su zainteresovane za belgijske proizvode i usluge.

U Belgiji su  spoljna trgovina i investicije u nadležnosti regiona

Belgija se sastoji od 3 regiona ( flamanski, valonski i region glavnog grada Brisela). Svaki od njih ima potpuno ovlašćenje i nadležnost u oblasti međunarodne trgovine. Iz tog razloga, svaki region ima svoju sopstvenu agenciju odgovornu za podršku izvoznih aktivnosti i privlačenje stranih investicija.
  • Region glavnog grada Brisela : Brussels Invest & Export
  • Valonija: AWEX (Wallonia export and foreign investments agency)
  • Flandrija: FIT (Flanders Investment & Trade)

 

Regioni imaju razvijenu mrežu ekonomskih i trgovinskih atašea širom sveta, koja blisko saradjuje sa belgijskim diplomatskim misijama.
 
U određenim mestima, ekonomski i trgovinski atašei predstavljaju dva ili tri regiona.
Naša kancelarija u Beogradu zastupa sva tri regiona kako u oblasti spoljne trgovine tako i u oblasti investicija.