Brussels Invest & Export, stvaranje nove perspektive

Brussels Invest & Export  je služba Ministarstva za spoljnu trgovinu i investicije za region glavnog grada Brisela.
 
Brussels Invest & Export

Zvanično je nastala 30.05.2011. Brussels Invest & Export ima za cilj da promoviše internacionalizaciju briselske privrede.

Naše izvozne usluge

U Briselu, naši timovi projektnih menadžera i savetnika svoju stručnost fokusiraju na projekte  izvoza briselskih proizvoda i usluga. Oni pomažu kompanijama da nađu komercijalne, pravne i regulatorne informacije, a takodje im pružaju informacije o mogućnostima dobijanja sredstava za finansiranje međunarodnog širenja.

Širom sveta, imamo mrežu od skoro 95 ekonomskih i komercijalnih atašea na svim kontinentima.

Oni predstavljaju prave posrednike koji rade na terenu u ime briselskih kompanija.
Lokalni timovi i atašei postavljeni u svetu, zajedničkim snagama organizuju godišnje oko 100 promotivnih događaja vezanih za izvozne aktivnosti Brisela, kako u Belgiji tako i širom sveta.

Privalačenje stranih investicija

Naši ekonomski i trgovinski atašei i savetnici pokušavaju da privuku strane kompanije zainteresovane za poslovanje u Belgiji. Oni promovišu Brisel kao strateški centar za poslovne aktivnosti u Belgiji, zemljama BeNeLux-a i Evrope.

Kako bismo pomogli inostranim kompanijama u procenjivanju mogućnosti poslovanja u Briselu, organizujemo "Paket dobrodošlice" koji se sastoji od tromesečnog prava korišćenja opremljenih radnih prostorija, individualno prilagodjene podrške i saradnje s našim stručnjacima.

Nasa misija

Brussels Invest & Export je strateški partner briselskih izvoznika i stranih investitora koji podržava njihovu međunarodnu ekspanziju, stvarajući na taj način nova radna mesta i dodatnu vrednost regiona glavnog grada Brisela.