AWEX&BIE  organizovali seminar o finansiranju EU 

AWEX&BIE  organizovali su 20. Marta seminar pod nazivom: "Poslovanje u centralnoj i JUGOISTOČNOJ EVROPI: fokus na finansiranju od strane EU u Rumuniji, Hrvatskoj i Srbiji". Oko 50 učesnika ove manifestacije dobilo je detaljne informacije o dostupnim fondovima EU - uključujući EBRD i IPA fondove (detaljan pregled mogućnosti za finansiranje, kao poslovnih mogućnosti u Rumuniji, Hrvatskoj i Srbiji).